İSTATİSTİKİ VERİLER

TakasNet üzerinde yıllara göre gerçekleşen alışveriş işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Toplam Alışveriş Tutarı 57,9 Milyar TL 42.4 Milyar TL 36,1 Milyar TL 31 Milyar TL 26,8 Milyar TL 23,5 Milyar TL

Toplam İşlem Adedi 184,5 Milyon 174.2 Milyon 161,1 Milyon 148,2 Milyon 116,4 Milyon 105,5 Milyon