İSTATİSTİKİ VERİLER

TakasNet üzerinde yıllara göre gerçekleşen alışveriş işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Toplam Alışveriş Tutarı 122,7 Milyar TL 57,9 Milyar TL 42.4 Milyar TL 36,1 Milyar TL 31 Milyar TL 26,8 Milyar TL

Toplam İşlem Adedi 231,4 Milyon 184,5 Milyon 174.2 Milyon 161,1 Milyon 148,2 Milyon 116,4 Milyon