TakasNet
Takasnet

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan TakasNet Takas ve Mutabakat Sistemi’ne hoş geldiniz.

TAKASNET NEDİR?

TakasNet Takas ve Mutabakat Sistemi, Türkiye’de faaliyet gösteren katılımcı bankalara ait kartlarla, katılımcı bankalara ait üye işyerlerinde gerçekleştirilen işlemlerin provizyon ve takas akışlarının yürütüldüğü sistemdir.

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından işletilmekte olup 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gözetiminde faaliyetler sürdürülmektedir.

İlgili faaliyet izni 19.06.2015 tarihli ve 29391 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

TakasNet çalışma yapısında yer alan işlem ve hizmetler aşağıdaki gibidir:

Temel İşlemler

  • * Satış & İade
  • * Ters İbraz (Chargeback)
  • * Takas & Mutabakat

Seçmeli İşlemler

  • * Kredi kartı ödemesi
  • * PIN Yönetimi
  • * Ortak kart yönetimi

KATILIM KURALLARI

Sisteme katılım için aşağıda belirtilen idari ve teknik gerekliliklerin sırayla yerine getirilmesi ve aşağıda belirtilen teminatın yatırılması gerekir.

İdari Şartlar

Sistem Katılımcısı arasında TakasNet Sistem Katılım Sözleşmesi imzalanmalıdır.

Teknik Şartlar

TakasNet sistem kullanımı için belirlenmiş olan teknik şartların sağlanması ile beraber sertifikasyon süreci gerçekleştirilir. Süreci başarılı şekilde geçen katılımcı teknik şartları sağlamış olarak kabul edilir.

Teminat Yatırılması

Gerekli görüldüğü takdirde belirlenen kurallara göre hesaplanmış bir teminatın yatırılması gerekmektedir.

İşlem Gönderiminin Başlaması

İdari, Teknik ve Teminat şartlarını sağlayan katılımcı TakasNet Sistemini kullanmayı planladığı başlangıç tarihinden en az bir hafta önce Uygulamaya başlama tarihini belirten bir yazı ile başvuruda bulunmalıdır.

Sonrasında katılımcının Sisteme ilk kayıt gönderme tarihi ile birlikte başvuru sırasında aldığı bilgileri diğer Katılımcılara duyurur ve sistemlerine tanımlanır.

Diğer katılımcılara yapılan duyuruda belirtilen geçiş tarihi itibariyle TakasNet Üyesinin Sisteme Katılımı sağlanmış olur.

Detaylı sistem katılım kuralları için tıklayınız.

ÇALIŞMA ESASLARI

Takas Dosyalarının Gönderimi/Alımı

Katılımcıların güvenli ortamda kendileri tarafından hazırlanarak gönderilen dosyalar TakasNet tarafından işlenir. Dosyalar işlendikten sonra netleştirme usulü ile her katılımcıya borçlu/alacaklı olduğunu gösteren dosyaları her katılımcıya yine TakasNet tarafından güvenli ortamda ulaştırılır.

Mutabakat (Hesaplaşma)

Takas işlemleri sonucu ilgili tutarlar borçlu olan katılımcılardan alınarak alacaklı olan katılımcılara TakasNet tarafından ödenir. Mutabakat süreçleri günlük olarak gerçekleştirilir.

Temerrüt durumunda uygulanacak süreç için tıklayınız.

KATILIMCILAR

Platformda yer alan bankalarla ilgili genel bilgilere, bankaların platforma

katılım sıralaması dahilinde aşağıda yer verilmektedir.

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 400 Milyar Türk Lirası'na yaklaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti, Hollanda ve Romanya'daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

30 Haziran 2018 itibarıyla yurt içinde 926 şube, Kıbrıs'ta yedi, Malta'da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Düsseldorf ve Şangay'da birer temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,522 çalışanıyla 15.8 milyon müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5.258 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.

Tüm paydaşlarına değer yaratarak sürdürülebilir büyüme sağlamak hedefiyle ilerleyen Garanti, stratejisini, müşterilerine karşı her zaman "şeffaf", "anlaşılır" ve "sorumlu" bir yaklaşımla, ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek ilkeleri üzerine yapılandırıyor. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı, teknoloji alanındaki kesintisiz yatırımları, kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti'yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor.

Banka'nın vazgeçilmez değerlerini destekleyen ileri bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti Bankası'nın hakim ortağı, hisselerinin %49.85'ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)'dır. Hisseleri Türkiye'de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD'de işlem gören Garanti'nin Borsa İstanbul'daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Haziran 2018 itibarıyla %50.07'dir.

Garanti'nin sürekli gelişen iş modelinin arkasında sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma, müşteri deneyimi, çalışan mutluluğu, dijitalleşme, sermayenin optimum kullanımı ve verimlilik odaklı stratejik öncelikleri yer alıyor. Garanti'nin, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin 311.2 milyar Türk Lirası değerinde kredi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Garanti'nin sağlam aktif kalitesinden ödün vermeyerek, sermaye yaratarak, disiplinli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, Garanti'nin güçlü adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Finansal ve finansal olmayan risklerin dünya standartlarındaki entegre yönetimiyle sağlanan etkin risk yönetimi ve yeni fırsatları yakalama konusundaki organizasyonel çevikliği sayesinde Garanti, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratıyor.

Bunların yanı sıra stratejik ortaklıkları, hem Garanti hem paydaşları tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı odaklı kredi kullandırımlarıyla Garanti, ortak değer yaratıyor ve pozitif değişimi destekliyor.

Tek Bir Bankadan Büyük Bir Finansal Hizmetler Grubuna

DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan banka, 6 yıl boyunca Dexia ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdürdükten sonra, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye başladı. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise Citi’nin Türkiye’deki Bireysel Bankacılık Bölümü’nü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı.

1997'de kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde personel alımı ve şube açılışlarını içeren bir “hayata dönüş” programı uygulayarak beş yıllık stratejik plan hazırlayan banka, öngörülen tüm hedeflere zamanından önce ulaştı. Bu süreç, TMSF'ye devrolan banka şubelerinin bir kısmının satın alınması ve 2002 sonunda Tarişbank'ın gruba dahil edilmesiyle desteklendi. Söz konusu dönemde DenizBank, mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yatırım ve portföy yönetimi şirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya'da banka satın almaları yaptı. Banka, güçlü sermaye tabanından ve finansal gücünden aldığı desteğin yanında sektöre yön veren inovatif bakış açısı ve çevik iş yapma anlatışıyla kısa sürede mevcut konumunu geliştirdi.

Tüm Çağdaş Finans Hizmetleri Tek Bir Çatı Altında

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra beş yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.

Grubun odaklandığı başlıca segmentler perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu ve proje finansmanı ile ticari ve kurumsal müşterilerdir. Tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, altyapı ve denizcilik grubun faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlardır. Grup, merkezi Viyana'da bulunan iştiraki DenizBank AG aracılığı ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. CJSC DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müşterilere yurtdışında hizmet götürmekte ve çeşitli finansal gereksinimlerini karşılamaktadır.

Grup, operasyon, mali kontrol ve muhasebe fonksiyonlarını merkezde toplayarak DenizBank şubelerini pazarlama merkezlerine dönüştürmüş; böylece bir yandan çalışan sayısını optimum düzeyde tutarken aynı zamanda işletme verimliliğini artırmayı başarmıştır.

Grup, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 711 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, DenizBank, alternatif dağıtım kanalları sayesinde, gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

Denizbank 2002 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

Türkiye'nin en köklü finans kurumlarından Türk Ekonomi Bankası (TEB), bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye'de öncelikli çalışma prensibi olarak profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik değerlerin öncülerinden biri olan TEB, çalışmalarını Sermaye Piyasaları Kurulu'nun yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile tam bir uyum içinde sürdürmektedir.

TEB, 10 Şubat 2005 tarihinde bugün varlık yönetiminde dünyanın 7., Euro bölgesinin 1. bankası olan ve 74 ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır. Türk finans sektörünün saygın ve güçlü markalarından TEB ile uluslararası bir marka olan BNP Paribas'ın güç ve deneyimlerini birleştiren bu stratejik ortaklık anlaşması ile BNP Paribas, halen faaliyet gösteren TEB Yatırım, BNP Paribas Leasing Solutions, TEB Faktoring, TEB Portföy Yönetimi ve TEB Kosova'da pay sahibi olmuştur.

Mevcut uluslararası erişim ağı ile Avrupa'nın lider bankalarından BNP Paribas, Bireysel Bankacılığının yanında Varlık Yönetimi, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı alanlarında da önemli rol oynamaktadır. TEB ve BNP Paribas işbirliğinin hedefi, çok daha güçlü bir Türk bankasının ortaya çıkmasının yanı sıra BNP Paribas'ın uluslararası bilgi birikimi, hizmet ve ürünlerini çok daha geniş müşteri kitlelerine ulaştırmak ve TEB markasına uluslararası bir açılım sağlamaktır.

BNP Paribas ile güç birliğinin ve TEB'in dünyaya açılmasının önemli bir göstergesi olarak TEB, BNP Paribas'ın 60 ülkede ve 100'den fazla noktada kurulu olan Trade Center'lar (ticaret merkezleri) ağına dahil olmuştur. Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Adana'da açılan Trade Center'lar, dış ticaret konusunda danışmanlık ve bankacılık desteği vermekte ve müşterilerine uluslararası açılım sağlamaktadır. Ayrıca, bu ortaklık ile TEB, Türk müteşebbislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği ve BNP Paribas'ın güçlü olduğu ülkelerde Türk Masaları kurmaya başlamıştır.

TEB, BNP Paribas ile gerçekleştirilen stratejik ortaklığın ardından, kurumsal, ticari ve özel bankacılık alanlarındaki uzmanlığını bireysel bankacılık, işletme bankacılığı ve KOBİ bankacılığı alanlarına da taşımıştır.

Yalnızca finansal anlamda büyümeye değil verimliliğe de odaklanarak tüm paydaşları için daha fazla değer yaratmayı hedefleyen TEB, KOBİ'lerden kadın patronlara, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, inovasyondan spora kadar geniş bir alanda sorumluluk bilinciyle projelerini hayata geçirerek hem TEB markası hem de Türkiye'ye değer katmayı sürdürmektedir.

Şekerbank, Anadolu'da yüz binlerce pancar kooperatifi üyesi çiftçinin birikimleriyle yerel kalkınmayı, sürdürülebilir üretimi ve tarımsal sanayiyi desteklemek amacıyla 12 Ekim 1953'te "Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş." adıyla Eskişehir'de kurulmuştur.

1956 yılında Ankara'ya taşındığında Şekerbank adını alan banka; 1993 yılından özel banka statüsüyle dinamik bir yapıya kavuşup, atılımlarını büyütmüştür. 1997 yılında hisselerinin bir bölümü halka arz edilen Şekerbank'ın, genel müdürlüğü 2004 yılında İstanbul'a taşınmıştır.

Esnaf/İşletme Bankacılığı, Kurumsal/Ticari Bankacılık, KOBİ ve Tarım Bankacılığı ile Bireysel Bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Şekerbank, bu alanlardaki uzmanlığı, enerji verimliliği yatırımları ve girişimcilere sunduğu destekler ile uluslararası finans kuruluşları nezdinde yereldeki yaygın müşteri profiline ulaşmak için "Türkiye'nin anahtar bankası" olarak konumlanmıştır.

Yüzde 70'i Anadolu'da bulunan şubeleri ile çiftçi, esnaf ve işletmeleri en iyi anlayan ve onlara özel çözümler sunan Şekerbank, hem yerel bankacılıktaki bilgi birikimi hem de yaygın şube ağı ile rekabette farklılaşmaktadır.

Türkiye genelinde 1adet gezici şube olmak üzere 273 şubesi, 9 bölge müdürlüğü (2 İstanbul, 7 Anadolu) ve 1 yurt dışı temsilciliği bulunan Şekerbank'ın, 71 il ile 97 merkez dışı ilçeye yayılmış şubelerinin birçoğu yaklaşık yarım asırdır aynı yerde, yörede hizmet vermektedir.

Şubelerinin yanı sıra sekerbank.com.tr, 0850 222 78 78 çağrı merkezi, ATM, mobil bankacılık ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da müşterilerine hizmet sunan Şekerbank'ın iştirakleri arasında Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şekerbank Kıbrıs Ltd., Şeker Finans ve Şekerbank International Banking Unit Ltd. bulunmaktadır.

Şekerbank 2007 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

ING Bank Türkiye

ING Bank Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler'in "HeForSHE" hareketinin destekçisidir. Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi ile hizmet veren ING Bank'ın bankacılık stratejisi, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye'de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla' sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde, 250 okulda, yaklaşık 32.000 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank "Eski Köye Yeni Âdet" sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.

ING Grubu

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS,INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics'in banka endüstrisi sıralamasında "lider" konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır.

Türkiye Finans; %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile 1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan Family Finans'ın 2005 yılında güçlerini birleştirmesiyle kurulmuştur.

Birleşmeyi takiben yeni ve güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir. 2008 yılında, The National Commercial Bank (NCB) tarafından çoğunluk hissesi satın alınan Türkiye Finans Katılım Bankası, bu tarihten sonra değişim ve atılım dönemine girmiştir. 5 ülkede yatırımları bulunan, Suudi Arabistan'ın ilk ve en büyük bankası The National Commercial Bank'in (NCB) yüzde 67.03 hisse ile hâkim ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektörünün öncü oyuncularındandır.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 1953'ten beri faaliyet gösteren NCB'den aldığı tecrübe ve bilgi birikimini Türkiye'ye taşımaktadır. ?

Tüm müşterilerinin kendini güvende hissetmelerini misyon edinen Türkiye Finans, Müşteri Deneyimi ve Çoklu Kanal Stratejisi Projesi ile, iş süreçlerinde değişiklik ve iyileştirmeleri hayata geçirmek üzere yeni bir inisiyatifi 2013 yılında başlatmıştır. Banka, bu yeni dönemde deneyimi, yeni ürünlerin yanı sıra teknolojiyi ileri düzeyde kullanarak daha güçlü bir büyüme rotasına girmiştir.

'İyi bankacılık' ve 'iyi kurumsal vatandaşlık' ekseninde sürdürülebilir bankacılık hizmetlerini başarıyla yürüten Türkiye Finans Katılım Bankası, etkin alternatif dağıtım kanallarından oluşan güçlü hizmet platformuyla ticari/kurumsal bankacılık, girişimci bankacılık ve bireysel bankacılık segmentlerinde geniş bir müşteri kitlesine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözümler sunmaktadır.

Katılım bankacılığı merkezinde yenilikçi ürünleriyle ve teknoloji temelinde büyüyen Türkiye Finans Katılım Bankası, "Hayata Katılım Bankası" stratejisi ile sektöründe öncülüğünü koruyarak ve daha da güçlenerek hizmetlerine devam edecektir.

Kusursuz hizmet anlayışı" ile Kurumsal, Ticari ve Bireysel Bankacılık alanındaki hizmetlerini uzman çalışanları aracılığıyla müşterilerine sunan Alternatif Bank, Türk ekonomisinde kısa vadede istihdam ve altyapı yaratacak pek çok projeye finansman sağlayarak, reel ekonomiye destek olmayı ve müşterileriyle «beraber büyümeyi» hedeflemektedir.

Kimliği, stratejisi, hissedarı ve yönetimi ile kurumsal duruşunu ileri taşıyan Alternatif Bank, güncel teknolojinin olanaklarını kullanarak daha etkin bir hizmet platformuyla ve tüm grup iştirakleri ile bütünleşik hizmet sunmaktadır.

Alternatif Bank 2011 yılında TakasNet sistemine dahil olup, 2012 yılında müşterilerine kredi kartı hizmeti vermeye başlamıştır.

ICBC Turkey Bank A.Ş. (eski unvanıyla Tekstil Bankası A.Ş.), özel sermayeli mevduat kabulüne yetkili olarak 29 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da kurulmuş ve 13 Ekim 1986 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

Banka'nın payları 23 Mayıs 1990 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmekte olup, BİST'e kote edilmiştir.

Banka, 2006 yılına kadar ticari ve kurumsal bankacılık ağırlıklı bankacılık stratejisi ile büyümüştür. 2006 yılından itibaren bireysel bankacılık organizasyonunu yeniden yapılandırarak bu alanda da faaliyetlerine başlamıştır. Banka, hem ticari-kurumsal, bireysel bankacılık, hem de yatırım bankacılığı alanlarında bankacılık sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ederek, müşterilerin ihtiyaçlarını butik bankacılık anlayışı ile karşılamaya devam etmiştir, 2007 yılından itibaren GSD Holding A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş.'de sahip olduğu %75,5'lik pay ile Banka'nın en büyük ortağı olmuş, geriye kalan %24,5'lik paylar halka açık olarak BİST'de işlem görmeye devam etmiştir.

2008 yılında yapılan sermaye artırımı ile Banka'nın sermayesi, 60 milyon TL iç kaynaklardan, 60 milyon TL nakit olmak üzere 120 milyon TL artırılarak 300 milyon TL'den 420 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Banka, 21 Mayıs 2015 tarihine kadar GSD Grubu bünyesinde yer almaktaydı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 02 Nisan 2015 tarih ve 6262 sayılı kararı ile Tekstil Bankası A.Ş. paylarının %75,50'sine sahip olan GSD Holding A.Ş.'nin tüm payı Çin Halk Cumhuriyeti'nde mukim Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) Şirketince devralmasına izin verilmiştir. Banka tarafından 28 Nisan 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda satış işlemine ilişkin olarak mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin istifasının onaylanması ve yerlerine yeni üyelerin seçilmesi için 22 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için çağrı yapılmıştır. 22 Mayıs 2015 tarihi, hisse alım satım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek hisse devir işlemi tarihi olarak belirlenmiş, ilgili tarihte hisse devri gerçekleştirilmiştir. Banka 22 Mayıs 2015 tarihi itibariyle Türkiye'de kurulmuş yabancı bankalar grubuna geçmiştir.

ICBC'nin, GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'de sahip olduğu %75,50'lik sermayesini temsil eden payları satın alması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II- 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin zorunlu pay alım teklifi ile ilgili 11. maddesi hükmü uyarınca, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda, Banka'nın hakim ortağı ICBC tarafından, "II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği" uyarınca gerçekleştirdiği ve 14 Ağustos 2015 tarihinde sona eren zorunlu pay alım çağrısı işlemleri sonucunda, ICBC'nin Banka'daki pay sahipliği oranı %75,50'den %92,82'ye yükselmiştir.

2017 yılında yapılan sermaye artırımı ile Banka'nın 420 milyon TL olan sermayesi 440 milyon TL nakden olmak üzere 860 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Sermaye artırımı sonucunda, hakim ortak ICBC'nin Banka'daki pay sahipliği oranı %92,82'den %92,84'e yükselmiştir.

05 Kasım 2015 tarihinde alınan genel kurul kararı gereğince Bankamızın "Tekstil Bankası A.Ş." olan ticari unvanı "ICBC Turkey Bank A.Ş." olarak değiştirilmiş, bu husus 13 Kasım 2015 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek, 19 Kasım 2015 tarih ve 8950 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Bankamız faaliyetlerini İstanbul'daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 44 şubesi aracılığı ile sürdürmektedir. Bankacılık hizmetlerini şubelerin dışında, Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubeleri ile de sunmaktadır.

Bankacılık dışı sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise, Banka'nın %99,998 oranında ortak olduğu ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilmektedir.

ICBC Turkey Yatırım'ın %100'üne sahip olduğu Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. 21 Nisan 2015 tarihinde kurulmuş olup, 05 Kasım 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile unvanını "ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirmiştir. Şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2012 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

Anlarız hızla, çözeriz hızla" yaklaşımı ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet veren Fibabanka, 11.05.2011 tarihinden bu yana Fiba Grubu bünyesinde faaliyet yürütmektedir. Kurumsal, Ticari, KOBİ ve İşletme, Bireysel, Tarım ve Özel Bankacılık iş kollarında uzmanlaşan Fibabanka, 2019 Mart ayı itibarıyla toplam 69 şubede yaklaşık 1.600 çalışanıyla hizmet vermektedir.

İştiraki olduğu Fiba Grubu'nun bankacılık sektöründeki bilinen tecrübesi ve bilgi birikimini arkasına alarak, yenilikçi, müşteri odaklı ve hızlı hizmet anlayışı ile 30'u İstanbul'da olmak üzere, Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir Gaziantep, İçel, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da toplam 69 şubemizde hizmet vermektedir

1.500'ü aşkın çalışanı ile Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel ve Özel Bankacılık hizmetleri sunan Fibabanka'nın aktif büyüklüğü, 2018 sonu itibarıyla 20,6 milyar TL'dir.

Fibabanka 2013 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.